De woonplaats van de oorsprong van de gelijkmoedigheid situeert zich in een uniek soort weten. Uniek omdat dit weten niet voortkomt uit ervaring, uit ons redeneringsvermogen of intellect. We herinneren ons het bestaan van een voorafplek in ons, terwijl dit op zich onmogelijk lijkt. Want hoe kunnen we ons iets herinneren dat aan onszelf voorafgaat? Het gelijkt op het heimwee dat we van nature in ons dragen, naar God die in ons woont. De bewustwording van deze heilige plaats, deze voorafplek, die we gemeen hebben met elk wezen op deze wereld, is heel belangrijk. Wie deelt in deze ontdekking wordt voor een tweede keer geboren.

 Erik Galle, De voorafplek. Een therapeutische en monastiek traject,  Halewijn/Adveniat, p. 37