Het goddelijk leven wil door ons heen stromen. De liefde is steeds een verhaal met twee. Liefde richt de blik niet op zichzelf maar op de ander. Zundel spreekt in die zin geregeld over de schepping als een ware verlovingsgeschiedenis. Onze instemming met God plan voor ons, is wezenlijk. Het is de deur openen, het is God vruchtbaar laten zijn. Wat nog niet is, kan alleen maar totstandkomen als wij erop ingaan.

‘Een christen zou iemand zijn die op elk moment aanvoelt dat God in gevaar is, en die op elk moment in zichzelf en in de andere God ter hulp snelt, en die zijn best zou doen, zijn eigen begrenzingen te overstijgen om van zijn leven een ruimte te maken waar hij de eeuwige liefde welkom heet. (Maurice Zundel)

Erik Galle, De vier seizoenen van het leven. God zoeken met Maurice Zundel, Lannoo/Abdij Bethlehem p. 81 – 82