In uw woorden
komen wij U tegen, God,
of veeleer Gij ons.

Zovele mensen hebben
ze in zich opgenomen,
al zovele eeuwen lang,
nog niets verloren ze
van hun frisheid
of kracht.

Geregeld zie ik
het gebeuren
dat uw woord
mens wordt
in deze of gene.

Kijk hier, denk ik dan,
mijn bede
is verhoord:
Gij geeft ons
in uw woord
telkens weer
ons dagelijks brood.

Erik Galle, Getuigenis van leven. De benedictinessen van de priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië te Loppem, Halewijn, p. 13