Ik dacht lange tijd
dat Gij het middelpunt
waart van mijn leven, God.

Het was niet verkeerd
zo te denken,
maar het was onvolledig.

Gij zijt het middelpunt
van ons aller leven
en Gij gedraagt U
daar ook naar.

Gij trekt ons samen
naar U toe,
waardoor we beseffen
dat wij U niet gekozen hebben,
maar Gij ons.

In één ding zijt Gij onverbiddelijk:
dat liefde altijd gemeenschap veronderstelt.
Ik kan U niet zoeken zonder de andere
en de andere niet vinden zonder U.

Erik Galle, Getuigenis van leven. De benedictinessen van de priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië te Loppem, Halewijn, p. 24