Op de bodem van mijn hart
stoot ik op een deur.
Wanneer ik ze opendoe,

Gij, God,
zet me nooit in de wacht.
Ik van mijn kant
geef wel eens niet thuis
als Gij U tot mij wendt.

Verbindingen leggen
is uw specialiteit.
Ik ontdek nu
dat Gij al altijd
een lijn had uitgetrokken
mijn richting uit,
maar dat ik
hieraan voorbijging.

Deze ontdekking
vervult me met vreugd
en ik versta nu dat Gij me vraagt
uw lijn verder door te trekken.
Ik kan moeilijk anders,
want uw liefde stroomt over,
erover zwijgen lukt me niet.

Erik Galle, Getuigenis van leven. De benedictinessen van de priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië te Loppem, Halewijn, p. 18