In God aanschouwen we hoe kwetsbaarheid kracht in zich bergt, zonder dat die kracht de kwetsbaarheid ongedaan maakt. Ze bevinden zich niet naast elkaar, ze zijn in elkaar verborgen.

Wie Gods kwetsbaarheid aanschouwt, proeft dat daar een grote kracht van uitgaat. Wie Gods kracht ervaart, beseft dat kwetsbaarheid daar onlosmakelijk deel van uitmaakt.

Alleen voor wie die samenhang verstaat, is het mysterie van de gekruisigde te verstaan. Dat is geen nederlaag van de liefde. Het is er integendeel de bekroning van. Als ultiem teken van Gods liefde zijn ook hier – geen mens zou het bedenken – kracht en kwetsbaarheid één.

Erik Galle, Zienderogen. Een christen verkent, Averbode, p. 65