U dringt zich nooit op.
Tenzij ik uw drang
om er te mogen zijn
zo zou benoemen.

Als lente bent U.
Langzaam maar zeker
komt U aanzetten
met nieuw leven.

U biedt het aan
alsof het niets is.
Ik moet het in me laten groeien.

Gewaarborgd leven
is uw natuur,
de vertaling
van uw diepste wezen.

Delen is leven,
en daar krijgt U
geen genoeg van.

Erik Galle