Het lijkt wel of U binnenhuisarchitectuur hebt gestudeerd. Met enkele herschikkingen in mij, zie ik er als nieuw uit. ‘Licht moet er zijn, overal’, zegt U. Daar zet U geen rem op. De ervaring leert me dat U gelijk hebt. Circulariteit is voor U geen modewoord. Als ik aan de slag ga met de liefde waar U borg voor staat, dan gaat er niets verloren. Integendeel. Het rendement vanuit onze samenwerking tekent zich af in een oplopende curve.

 Erik Galle, Alles wat blijft, verandert, Halewijn/Adveniat, p 87