Als ik op tijd kom
op onze afspraak, God,
dan bent U
al daar.

Kom ik te vroeg,
ook dan bent U
aanwezig.

Blijf ik langer,
U vertrekt niet.

Uw liefde
gunt U geen rust.
Ze is wie U bent.
Tijdloos en eindeloos.

U meet niet af
U bent Uzelf helemaal
en drukt U uit
in het beminnen.

Liefde is uw lang leven,
waarin ik mag delen.

Erik Galle