‘Mijn transparantie is de noodzakelijke voorwaarde opdat God zich zou kunnen tonen.’ Voor Maurice Zundel is transparantie een geliefde term. Hij doelt hierbij op de aanwezigheid van God in de mens. De mens moet niet verdwijnen, integendeel, daarvoor heeft God een veel te groot respect voor de waardigheid van de mens. Het komt erop aan dat de mens zijn geslotenheid overwint en transparant wordt, doorzichtig, zodat de verborgen God aan het licht kan komen. Hierin ligt het geheim van de diepe betekenis van nederigheid. Deze bestaat niet in het zich wegcijferen zodat er niets meer te zien valt. De mens die Gods aanwezigheid beaamt en Gods leven in zichzelf volledig laat stromen, is een vindplaats van God.

 Erik Galle, De vier seizoenen van het leven. God zoeken met Maurice Zundel, Lannoo/Abdij Bethlehem, p. 99