Uw stem, mijn God,
soms zou ik ervan weglopen
en zou ik U willen vragen
om mij met rust te laten.

Maar, Gij houdt niet op
om me aan te stoten
om rechtop te staan
en verder te gaan.

Zo zijt Gij,
eenmaal Gij
toegang hebt gekregen
laat Gij een heimwee achter.

Gij zijt als een melodie
die steeds weer oplaait
in mij.

Zelfs als ik mijn oren
dicht stop,
het helpt niet.
Gij zingt in mij
en mijn hart
kan U niet weerstaan.

Erik Galle, Getuigenis van leven. De benedictinessen van de priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië te Loppem, Halewijn, p. 7