Exacte weergave is niet wat een schilder bezighoudt. Hij brengt door licht een scheiding aan, zicht dat inzicht schenkt. Wie speelt met licht, lacht niet met de duisternis. Hij zet ze wel op zijn plaats. Een mooie roeping voor een mens: licht vrij spel laten zodat de donkerte niet verdwijnt, maar nederig wordt.

Sommige schilderijen noemt men stillevens. Stilte en leven zijn er in elkaar verweven. Stilte is als vruchtwater, de bedding waarin leven zich kan ontplooien. Nooit verheft ze haar stem uit angst dat die zou afleiden wat ze tonen wil. Geen gepraat, geen gebeuzel, geen gordijn meer. Geen afleiding. Stilte is inleiding in een ontmoeting.

 Erik Galle, Zienderogen. Een christen verkent, Averbode, p. 50