Voor velen is het een ontluisterend feit dat Gods almacht, een almacht in de liefde is. Ze willen daar niet in meegaan. Het is of ze bang zijn God van zijn troon te stoten. Terwijl het plaatsen van God op zo’n troon, Hem onrecht aandoen is, in feite ook onszelf. Want wie God tot een ongenadige heerser maakt, zegt tegelijk dat wij mensen, slaven zijn en gedwongen tot onderdanigheid. Wij kunnen dan nooit met opgeheven hoofd lopen, de vrijheid is ons deel niet. Wij moeten gewoon beantwoorden aan een leer en hopen dat wij genade vinden in Gods ogen.

Erik Galle, De vier seizoenen van het leven. God zoeken met Maurice Zundel,  Lannoo /Abdij Bethlehem, p. 51