Als een begonnen werk niet voltooid is, dan blijft er in ons een onrust. Zo vergaat het met de menswording van God in Jezus. Zolang wij ons niet invoegen in dat mysterie, blijft het onaf.

Zolang we weerstaan aan Gods verlangen dat we volop mens worden, blijft het kunstwerk dat we zijn als mens onaf. Het mysterie van de menswording van God in Jezus is geen historisch feit dat alleen tot het verleden behoort. Het is integendeel het startschot van een heilsgebeuren zonder einde. Het is niet alleen een antwoord op wie wij zijn als mens. Het is tegelijk een open vraag: zijn wij bereid onze plaats in te nemen in het grote geheel, van Gods voltooiing zowel als de onze?

 Erik Galle, Zienderogen. Een christen verkent, Averbode, p. 83