Heilige Geest, uw gaven
zijn zo overdadig
dat Gij langs
alle kanten overstroomt.

Ons hart wil zingen, geen solozang,
wij willen een koor vormen
met de hele schepping,
met alle mensen.

Uw liefde is de taal
die ons met allen
en alles verbindt.

U, onuitwisbare bewoner
van ons hart,
willen wij alle ruimte geven.

Groei maar verder
in en tussen ons,
bij elke ademtocht
zijt Gij onze gezel.

Mocht het besef
van uw aanwezigheid
zich steeds weer vertalen
in daden van liefde.

Als wij er zijn voor anderen
komt Gij tot leven,
in zovele gedaantes,
steeds opnieuw.

Erik Galle uit Aangevuurd door de Geest, Halewijn